Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy stanowi wyśmienite miejsce rekreacji mieszkańców Trójmiasta. Położony jest na obszarze północno-wschodniej części wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej, na leśnych terenach ze śródleśnymi enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice.

Współtworzą go 2 kompleksy leśne (północny obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa, południowy fragmenty terenów Gdyni, Sopotu i Gdańska), rozdzielone przez zurbanizowane i urbanizujące się tereny Wielkiego Kacka, Małego Kacka i Gdyni-Dąbrowy. W krajobrazie parku dominuje bardzo malownicza, polodowcowa rzeźba terenu z licznymi torfowiskami, małymi jeziorami, głazami narzutowymi i siecią wielokrotnie rozgałęzionych dolin, których dnem płyną potoki.

Królem parkowych lasów jest buk pospolity. Miłośnicy botaniki odnajdą w nich tak rzadkie i chronione rośliny jak: fiołek torfowy, lobelia jeziorna, malina moroszka, poryblin kolczasty, rosiczka długolistna, storczyk błotny, turzyca bagienna. Bogatą awifaunę parku reprezentują m.in.: jastrząb, myszołów, bocian czarny, żuraw, puszczyk, dzięcioł zielony, pluszcz, pliszka górska. Z dużych ssaków można tu spotkać dzika, sarnę, jelenia szlachetnego i sporadycznie łosia.

Z uwagi na szczególne walory przyrodnicze, fragmenty parku chronione są w 7 rezerwatach przyrody: „Źródliska w Dolinie Ewy”, „Zajęcze Wzgórze”, „Kacze Łęgi”, „Cisowa”, „Lewice”, „Gałęźna Góra” i „Pełcznica”.

Wędrówkę po parku ułatwia 6 znakowanych szlaków turystycznych, 2 ścieżki przyrodnicze oraz 8 ścieżek rowerowych.

Dodaj opinię

Powstał w 1979 r., by chronić obszary wysoczyzny morenowej na Pojezierzu Kaszubskim. Piękne lasy, jeziora i torfowiska tworzą wyrazisty kontrast do zurbanizowanej zony Przemieszczanie się po malowniczych terenach TPK i siedliskach dzikich zwierząt i roślin ułatwiają turystom trasy rowerowe, ścieżki przyrodnicze oraz oznakowane szlaki dla pieszych wędrowców.

Trójmiejski Park Krajobrazowy adres. Sprawdź jak dojechać samochodem czy autokarem, jak dojść na pieszo. Znajdź parking wybierając się do Trójmiejski Park Krajobrazowy, zobacz gdzie w Gdyni zaparkować samochód lub autokar. Lokalizacja, mapa dojazdu z oznaczeniem Trójmiejski Park Krajobrazowy.
Co myślicie, czy polecacie, czy warto zobaczyć - odwiedzić: Trójmiejski Park Krajobrazowy opinie pozostawione przez internautów. Czy warto z małymi dziećmi - jaka jest Wasza opinia?
Ocena
Polecane dla:
Dla dwojga
Dla dzieci
Dla dorosłych
Dla seniorów
Podziel się
Udostępnij znajomym
Udostępnij